Γεροφώτης Χρήστος - Μπαλοδήμος Ναπολέων

Αρχική

Η εταιρία Γεωργικά εφόδια των γεωπόνων Γεροφώτη Χρήστου και Μπαλοδήμου Ναπολέων  έχει σαν σκοπό την εμπορία αγροεφοδίων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων και πάσης φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, υδραυλικών ειδών, αρδευτικών συστημάτων, γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών, σωλήνων PVC και PE, την εγκατάστασή τους, καθώς και εκπόνηση μελετών γεωργικών εφαρμογών.

  • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι