Γεροφώτης Χρήστος - Μπαλοδήμος Ναπολέων

Επικοινωνία

Γεροφώτης Χρήστος - Μπαλοδήμος Ναπολέων
Γεωπόνοι

Αγιά Λάρισας
Μεταξοχωρίου 5
Τ.Κ. 400 03
Τηλ.: 24940 22240 - 24940 22335
FAX: 24940 23840 
email: nabal@otenet.gr
          info@gerompal.gr
web:  www.gerompal.gr