Γεροφώτης Χρήστος - Μπαλοδήμος Ναπολέων

Προφίλ

Η εταιρία  «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ Χ. – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Ν. Ι.Κ.Ε.» συστάθηκε στην Αγιά Λάρισας (Μεταξοχωρίου 5) το Νοέμβριο του 2000, από τους πτυχιούχους Γεωπόνους Γεώργιο Γεροφώτη του Χρήστου και Ναπολέοντα Μπαλοδήμο του Νικολάου, οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνταν ατομικά στον ίδιο χώρο έχοντας ήδη συμπληρώσει ο καθένας τους πείρα 30 ετών, και από τότε αναπτύσσεται συνεχώς με επιτυχία παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο.

Τον Αύγουστο του 2000 έγινε μεταβολή της εταιρίας, αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης ο ένας από τους δύο μετόχους της και στη θέση του υπεισήλθε ο Χρήστος Γεροφώτης του Γεωργίου πτυχιούχος Γεωπόνος, και έγινε αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ Χ. – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Ν. Ο.Ε.» και στη συνέχεια το Νοέμβριο του 2013 η εταιρία μας πήρε τη σημερινή της μορφή (Ι.Κ.Ε.)

Η «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ Χ. – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Ν. Ι.Κ.Ε.» είναι μια εμπορική επιχείρηση και δραστηριοποιείται στην εμπορία αγροεφοδίων, (γεωργικών φαρμάκων, σπόρων και πάσης φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, υδραυλικών ειδών, αρδευτικών συστημάτων, γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών, σωλήνες PVC  και PE, παροχή υπηρεσιών στην εγκατάσταση και τοποθέτηση των άνω σωλήνων).

 Εκπονεί μελέτες γεωργικών εφαρμογών και στηρίζει τον αγρότη και τον επαγγελματία καλλιεργητή σε όλες τις φάσεις της καλλιεργητικής περιόδου και με επιτόπιους ελέγχους αλλά και με συμβουλές ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συνεργάζεται στο τομέα των αγροχημικών (γεωργικά φάρμακα) με τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο όπως BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, BASF ΕΛΛΑΣ, ΝΤΥΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, YARA ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, ΑΓΚΡΙΦΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ,  ΕΛΤΟΝ ΑΕ, PIONEER HI-BRED.

Στον τομέα της δενδροκομίας η «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ Χ. – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Ν. Ι.Κ.Ε.» εμπορεύεται σχεδόν όλες τις διαδεδομένες ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων.

Η «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ Χ. – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Ν. Ι.Κ.Ε.» εμπορεύεται πιστοποιημένους σπόρους των μεγαλύτερων εταιριών σχεδόν απ’ όλα τα καλλιεργούμενα στη χώρα μας είδη, όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι, κ.α. καλλιεργούμενα είδη.

Η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε ο πελάτης να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτός είναι και ο στόχος και σκοπός της εταιρίας μας.

Η πολυετής πείρα μας και η εμπιστοσύνη των πελατών μας έχει φέρει σε εξέχουσα θέση στον χώρο αυτό.